Page 7 - DNK Maart/April 2020
P. 7

 WINKELVEILIGHEIDS-TIPS
Wat te doen als je iemand jonger dan 18 jaar géén alcohol verkoopt – omdat het simpelweg niet mag – en die persoon begint amok te maken? Het is dan fijn als je instructies hebt ontvangen over hoe om te gaan met dit soort situaties. Sterker nog: je hebt er zelfs recht op!
  Vraag om
 veiligheidsinstructies
 Wist je dat in de supermarkt-cao staat dat iedereen bij indiensttreding een introductiecursus behoort te krijgen over veiligheid en omgaan met agressie en geweld? Ook moet de werkgever van de cao
al zijn personeel jaarlijks tijdens de Week van de Veiligheid (week 41) bijpraten over de geldende veiligheidsafspraken in de winkel.
Mooie afspraken nietwaar? Want het staat in
de cao en dus moet elke supermarkt zich er aan houden. Is het dan niet vreemd dat bijna de helft van de supermarktmedewerkers zegt deze
instructies nooit te hebben gehad? Dat blijkt namelijk uit een enquête die de vakbonden hebben gehouden. Bovendien zegt een kwart ook nooit te zijn bijgepraat over de veiligheidsafspraken in de winkel.
Ben jij zo’n supermarktmedewerker die
nooit een introductiecursus en ook geen veiligheidsinstructies heeft gehad? Vraag je baas er dan alsnog om. Liefst vandaag nog. Want persoonlijke veiligheid en je daadwerkelijk veilig kunnen voelen op je werk is extreem belangrijk.
   DNK
7


   5   6   7   8   9