Page 6 - DNK Maart/April 2020
P. 6

FEITEN & CIJFERS
 Hou je wel van een beetje spanning en sensatie? Ga dan in een supermarkt achter de kassa werken!
Nee, even serieus, de zaak is meer dan ernstig. Onderzoek wijst uit dat van al het supermarktpersoneel degenen achter de kassa het vaakst in bedreigende situaties terecht komen omdat er gedoe ontstaat over de verkoop van alcohol en/of tabak. Gelukkig overheerst bij de meesten nog wel een gevoel van veiligheid, maar toch. Elk geval van agressie is er steeds weer één teveel.
Kassapersoneel voelt zich meer bedreigd
Voel je je wel eens onveilig door bedreigende situaties bij de verkoop van alcohol?
2% 4%
16%
Overig supermarkt- personeel
78%
Vier van de tien kassamedewerkers verwachten meer agressie
Hoe denk je dat de agressie bij alcoholverkoop zich
verder zal ontwikkelen?
 18%
5%
40%
Gelijk Minder
37%
Weet ik (nog) niet Meer
  1% 11% Kassa-
personeel
26%
Kassapersoneel voorziet vooral
meer verbale agressie
Hoe denk je dat de groei van de agressie zich voornamelijk zal uiten?
  6
DNK
Danger zone
Kassa
 62%
3% Weet ik nog niet
Ja, bijna altijd Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee, (bijna) nooit
19%
Meer fysieke agressie aan de kassa
78%
Meer verbale agressie (schelden, vloeken) aan de kassa
 

   4   5   6   7   8