Page 10 - DNK Maart/April 2020
P. 10

 Algemeen
Hoe lastig kan de verkoop van alcohol aan jongeren zijn? Wie goed voorbereid is, ondervindt de minste problemen. Maar hoe goed zijn supermarktmedewerkers voorbereid?
Ook Aldi vindt dat iedereen bij indiensttreding een introductiecursus dient te krijgen over veiligheid en omgaan met agressie en geweld. Dus ook wanneer klanten lastig doen omdat ze vanwege een te lage leeftijd geen alcohol mogen kopen. Deze cursus is alleen online te volgen.
Maaike van Roosmalen, assistent leidinggevende bij Aldi in Hilversum, kan
zich nog goed herinneren dat ze in 2014 een online cursus moest volgen over agressie en geweld bij alcoholverkoop, toen de minimum leeftijd om alcohol te mogen kopen omhoog ging van 16 naar 18 jaar. ‘Later moest ik de online cursus nog een keer doen’, zegt ze. ‘Om bij te blijven. Deze verplichting geldt nog steeds voor alle mensen die nieuw bij ons komen werken.’
Helaas hebben niet alle supermarktketens een introductiecursus over omgaan met agressie en geweld. Hierdoor weten zeker de jongere supermarktmedewerkers niet altijd wat er van hun verwacht wordt. Ze horen veel van collega’s, maar klopt dat ook? Dit maakt dat ze met een achterstand beginnen met de verkoop van alcohol en tabak. Ze vergeten
bijvoorbeeld de klant om diens legitimatie te vragen, omdat ze niet goed weten hoe en wanneer ze dat moeten doen. Of ze durven het niet omdat ze bang zijn gedoe te krijgen met de klant als ze diens leeftijd verkeerd inschatten.
Maaike ervaart gelukkig minder problemen, mogelijk omdat ze ouder en meer ervaren is. ‘Mijn collega’s zijn soms wel erg jong, hoor’, zegt ze. ‘Dan begrijp ik dat het lastig kan
zijn om stevig in je schoenen te staan. Maar als de zaken uit de hand dreigen te lopen, kunnen ze altijd op mij terugvallen. Meestal helpt het als een meer ervaren iemand komt uitleggen hoe de regels zijn.’
 Het gaat er om
 voorbereid te zijn
    Een vraagje tot slot:
wat zou er beter kunnen? Kassamedewerkers zouden meer en beter opgeleid moeten worden om met dit soort kwesties om te kunnen gaan’, zegt Maaike. ‘Als zij meermaals in de fout gaan, kan ontslag volgen. Maar waarom ontslaan als we ze meer en beter op dit soort zaken kunnen trainen?’
  10
DNK
   8   9   10   11   12